Confirmed Faculties

1.Dr Abdul Ansari
2.Dr Abhishek Shrikhande
3.Dr Akhilesh
4.Dr Akshay Chelani
5.Dr Amit Mandot
6.Dr Anagha Palekar
7.Dr Anirban Choudhary
8.Dr Anoop Kumar
9.Dr A.S.Boraskar
10.Ankita Gagh
11.Dr Bamini
12.Dr Chandrima
13.Dr Chandrima Chethna
14.Dr Daphnee
15.Dr Deepesh Agarwal
16.Dr Esther
17.Dr Gunadhar
18.Dr Hema Malini
19.Dr Jitendra Choudhary
20.Dr P.G Talwalkar
21.Dr Panchali Moietra
22.Dr Paritosh Bhagel
23.Dr Radha Reddy
24.Dr Rashmi Poojara
25.Dr Ravinder Reddy
26.Dr Shalaka
27.Dr Sheila Mayatra
28.Dr Shrikanth Sahasrabudhe
29.Dr Vaijayanti Kadam
30.Dr Vaishali Salao
31.Dr Vivek Kumar Or Dr Sanjith Saseedharan
32.Dr Vivek Singh
33.Dr Vivek Singh
34.Dt Shreemathy Venkateraman
35.Hema Malini
36.Jayashree Paranjape
37.Rajeswari Shetty
38.Richa Anand
39.Roma Gupta
40.Sheryl Salis
41.Shradha Vijan
42.Shweta Rastogi
43.Zamurrud Patel